อัลบั้มภาพ "ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว ( ประกาศเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 )
 
ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว เป็นป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ เนื้อที่ 472 ไร่ มีพรรณไม้นาชนิด สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าหลายชนิด ตอนกลางมีสระน้ำธรรมชาติ 2 แห่ง ที่มีสีต่างกันคือ มีสีเขียวแห่งหนึ่งกับสีน้ำตาลแห่งหนึ่ง ทั้งๆ ที่อยู่ใกล้กัน