Username :
Password :
 
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สมัยวิสามัญ ที่ 2/2560 วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
   
 
   

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สมัยวิสามัญ ที่ 2/2560  วันที่  12 เมษายน  2560 เวลา 10.00 น.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2560