Username :
Password :
 
 
งานของกิจการสภา
     
งานของกิจการสภา รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สมัยวิสามัญ ที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.
   
 
   

 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร สมัยวิสามัญ ที่ 1/2560  วันที่  15 พฤษภาคม  2560 เวลา 10.00 น.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2560