อัลบั้มภาพ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศ รามาธิบดี
* อัลบั้ม *
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็
(จำนวน 38 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายพระบรมศพฯ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 พฤศจิกายน 2559
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2559
การฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
การฝึกอบรมหรือทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
(จำนวน 64 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 กันยายน 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2559

ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนอง
ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนอง
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กรกฏาคม 2559
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความ
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความ
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กรกฏาคม 2558
ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในเขตตำบลหนองไทร
ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในเขตตำบลหนองไทร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 มิถุนายน 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย  รุ่นที่ 7/ 2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7/ 2558
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มีนาคม 2558

โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร
โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 สิงหาคม 2556
งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556
งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2556
งานวันเด็ก ประจำปี 2555
งานวันเด็ก ประจำปี 2555
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2555
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 22552 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 22552 เมื่อวันที่ 30 มี.ค.
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2554
[ 1 ][ 2 ]  >  >>