อัลบั้มภาพ "โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 )

 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 ณ วัดท่าพลา ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี