อัลบั้มภาพ "งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > งานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 )
 
งานกีฬาหนองไทรต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 14 ปี 2556 เมื่อวันที่ 5 - 7 เมษายน 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านยางงาม ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี