อัลบั้มภาพ "ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ( ประกาศเมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2559 )


 
ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ณ วัดยางาม ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี