อัลบั้มภาพ "งานวันเด็ก ประจำปี 2555 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > งานวันเด็ก ประจำปี 2555 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2555 ) 
อบต.หนองไทร จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2555 ในวันที่ 13 มกราคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3