อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2554 )
 
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดีฯ อบต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย