อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554 "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ปี 2554 ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2554 ) 
ศึกษาดูงานโครงการขยะเหลือศูนย์ อบต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย