อัลบั้มภาพ "อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ( ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ) 
อบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเพชรทอง สหกรณ์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี