อัลบั้มภาพ "พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7/ 2558"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7/ 2558 ( ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ) 
พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7/ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางงาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี