อัลบั้มภาพ "โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2556 )

 
โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดตำบลหนองไทร เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเพชรทอง สหกรณ์สุราษฎร์ธานี (โคออฟ) ม.๓ ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี